Materials per a la bioconstrucció
Pintures ecològiques, estucs de calç
i paviments de guix natural
Restauració de façanes i patrimoni
Bioconstrucció
Reformes
Decoració
d'interiors
Tractament
d'humitats

Com-Cal

Venda de materials: calç hidràulica i aèria, àrids, pigments i eines

Elaboració de pintures, estucs i morters de calç

Assessorament en obra


A COM-CAL elaborem i distribuïm productes per a la restauració i la bioconstrucció, materials bàsicament lliures d'additius químics, que han perdurat al llarg de la nostre història constructiva. La nostra vocació és la de fer una venda com cal, ben acompanyada, recomanat i assessorant en l'elecció dels materials a obra.

Els estucs i morters de calç, i les pintures naturals (de calç o d'argila) són productes que requereixen d'una mà d'obra qualificada i una tècnica avançada d'interpretació. Són productes capaços de generar acabats d'estètica d'alta qualitat.

A COM-CAL organitzem cursos específics per a cada tècnica, estucs, esgrafiats, tadelakt i d'altres, en funció de les demandes i inquietuds que anem rebent al respecte. 

Quan parlem de revestiments naturals, les tècniques d'aplicació prenen una gran importància i és el bon saber fer de l'aplicador el que dona garanties de durabilitat als paraments.  

Els revestiments de calç, gaudeixen d'una bona relació amb les humitats, deixant transpirar les parets.
Aquesta transpirabilitat fa que les humitats no generin patologies excessives, com passa amb morters de pòrtland (poc porosos) o amb la majoria de les pintures plàstiques (no transpirables). El fet de no necessitar d'additius químics també genera espais lliures de volàtils (COV). 

La bona relació amb la humitat interior i exterior dels habitatges provoca una regulació bioclimàtica que genera major confort i habitabilitat. Que l'habitatge transpiri, el converteix en un habitatge més sà i confortable per a viure
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director
  7. Managing Director
  8. Managing Director