MARBRES (Alta blancura)

  • Sorra de Marbre. Promig 800 micres
Carbonat càlcic granulat tipus calcita d'alta blancura i puresa
Granulometria 0,5-1 mm.

  • Pols de Marbre. Promig 300 micres
Carbonat càlcic granulat tipus calcita d'alta blancura i puresa
Granulometria 0-0,5 mm

  • Micronitzat de marbre. Promig 100 micres
Carbonat càlcic granulat tipus calcita d'alta blancura i puresa
Granulometria 0-0,2 mm


CARBONATS (Color crema)

  • Sorra de Caliça (1-2). Promig 1,2 mm
Carbonat càlcic granulat tipus calcita CaCO3
Granolometria 1-2 mm

  • Pols de Caliça (0-1). Promig 400 micres
Carbonat càlcic granulat tipus calcita CaCO3
Granulometria 0-1mmÁrids