HARRITE. MORTER TÈCNIC DE REPARACIÓ I IMITACIÓ DE PERDA

Morter composat per lligants hidràulics, àrids i additius específics, HARRITE és un morter elaborat per la reparació i imitació de pedra, realització de cornises, motllures, encofrats i restitució de relleus.

PRESENTACIÓ

- Sac de 25 kg
- Pallet de 1.225 kg ( 49 Sacs)

CONSERVACIÓ I GARANTIA

- 1 Any a resguard de la humitat i en l'enbalatge original sense obrir
- Responsabilitat civil del fabricant

CONSUM

- 1,6 a 1,8 kg/m2 per mm d'espessor

SUPORTS ADMESOS

- Roques naturals, calisses i malles metàliques

PREPARACIÓ DEL MORTER

- Afegir 4,5 a 5,5 litres d'aigua per sac de 25 kg
- Batre mecànicament de 3 a 5 minuts

PREPARACIÓ DELS SUPORTS

Els suports ha d'estar sans, nets, sense pols i sense taques d'olis desencofrants. Per assegurar una bons adhèrencia s'aconsella aplicar amb brotxa la primera capa d'adherència de ACROFIX (làtex) o similar, i aplicar el morter abans del secat de la capa pont. Dossificació: 1 volum ACROFIX per 1 ó 2 d'aigua.

APLICACIÓ

- S'aplicarà amb l'ajut d'una paletina o llana, reapretant bé contra el suport.
- Per gruixos superiors a 3 cm, es fixarà una armadura de reforç d'acer inoxidable, que anirà en funció del pes i de la dimensió a restaurar.
- Per gruixos superiors importants, carregar capes successives de 3 a 5 cm, després del "fraguat" de la precedent.
- Se li donarà forma abans del seu fraguat. I si és necessari es tornarà a treballar utilitzant eines de picapedrer. 

MANTENIMENT I PRETECCIÓ

- Es pot aplicar una encalada o una pintura de calç, després de que el suport estigui uniformement sec.


HARRITE

Documentació
    HARRITE
  1. Title
  2. Title
  3. Title
  4. Title