CALÇ HIDRÀULICA NATURAL (NHL 5)

És una verdadera calç natural pura, menys clara que la NHL 3,5. Proporciona al morter qualitats especifiques (plasticitat , rendiment , treballabilitat, transpiració, etc...). La seva puresa de canteres garantitza una notable constància en el producte final. La calç NHL 5 de Saint-Astier obté resistències superiors a 100 bars permetent la seva utilització en multitud d'aplicacions.

PRESENTACIÓ:

- Sac de 35 kg
- Pallet de 1.400 kg (40 sacs)

CONSERVACIÓ I GARANTIA

- 1 Any a resguard de la humitat i en l'enbalatge original sense obrir
- Responsabilitat civil del fabricant

CAMPS D'ULITITZACIÓ

- Paleteria
- Revocs
- Enfoscats
- Cobertes
- Encalats
- Formigons de calç

DOSIFICACIÓ

- 1 Sac de NHL5 per 5-6 sacs de sorra de 20 kg 
- Les dosificacions poden variar en funció de l'àrid i l'aplicació

NHL 5

Documentació
NHL 5 Saint-Astier
  1. Title
  2. Title
  3. Title
  4. Title