Serveis COM-CAL

Venda de materials: 
 • calç aèria CL 90
 • calç hidràulica natural (NHL)
 • àrids (marbre i caliça)
 • estucs i morters de calç (CL 90 i NHL)
 • argiles
 • guix natural d'Albarracín
 • pigments minerals
 • accessoris de pintor i eines d’estucador

Preparació d'estucs i morters naturals amb àrids, calç aèria, calç hidràulica, guix, argila i pigments

Fabricació de pintures de calç, pintures d’argila, ceres naturals i sabons protectors

Visita i assessorament en obra

A qui va adreçat?

 • estucadors i rehabilitadors de façanes
 • restauradors de patrimoni
 • bioconstructors
 • pintors
 • interioristes
 • arquitectes i aparelladors

i a tothom amb interés i sensibilitat per als materials de construcció i decoració naturals
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director