Avís legal

Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.com-cal.com, domiciliada en, Av. Can Bordoll 55, nau 2 (Pol. Ind. Can Roqueta) la raó social del qual del Responsable del tractament és COMCAL NATURAL, S. L. , de quin és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de manera lliure i voluntària.

COMCAL NATURAL, S. L. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment d’emplenar el nostre formulari on-line i acceptar de manera expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb les exclusives finalitats de poder fer efectiu la seva sol·licitud de compra com a client a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza COMCAL NATURAL, S. L. , i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeixi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en COMCAL NATURAL, S. L. , estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d’obligat emplenament per a poder fer efectiva la seva sol·licitud de compra.

La Web www.com-cal.com, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per a garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de COMCAL NATURAL, S. L. , COMCAL NATURAL, S. L., ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.com-cal.com es troba determinada en l’apartat corresponent.

La Web www.com-cal.com, farà tot el possible perquè les seves dades estan sempre actualitzats. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta Web i les presents condicions d’Ús del Lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

¿Necesitas ayuda?