Calç Hidràulica Natural

Els morters NHL 3.5 i 5 són dos dels tipus més comuns utilitzats en la construcció. NHL 3.5 és un morter de baixa duresa i és utilitzat principalment per a revestiments i estucs. És adequat per a climes temperats i humits i és molt fàcil de treballar. NHL 5 és un morter de duresa mitjana i és utilitzat principalment per al revestiment de façanes i maçoneria. És adequat per a climes freds i humits i és més resistent que el NHL 3.5.
¿Necesitas ayuda?