Calç hidràulica natural NHL 3,5

Calç hidràulica natural NHL 3,5

Ideal per a revestiments i esquerdejats exteriors i interiors

Facilita la transpiració de l'edifici

Especialment indicada per a la Restauració i Bioconstrucció

La CALÇ HIDRÀULICA NHL3,5 s’elabora de forma íntegrament natural, a partir de la cocció a temperatura compresa entre els 900 i 1200 °C de pedres calcàries específiques i sense cap mena d’additiu químic. Posteriorment es realitza un lent i cuidat procés d’hidratació de la pedra a fi d’obtenir un producte de qualitat excepcional.
GRAN PLASTICITAT I TREBALLABILITAT, AMB ELEVADA ADHERÈNCIA A LES SUPERFÍCIES. EXCEL·LENTS PROPIETATS HIDRÀULIQUES permet treballar en ambients amb HUMITAT ELEVADA. IGNÍFUG per la seva naturalesa mineral. BAIXES EMISSIONS de CO₂ EN FABRICACIÓ. NATURAL: SENSE ADDITIUS.
Obra nova, Restauració de Patrimoni Històric i Bioconstrucció. Esquerdejats i revestiments exteriors i interiors. Cellers i construccions amb previsió d’humitat. Recuperació del Patrimoni Històric (construccions anteriors al s. XX). Restauració de masies, esglésies, cases de camp, muralles, castells, etc. Revoco a la tirolesa (1 part de calç i 3 d’aigua en volum, sense addició d’àrid).

1 Sac = 17 kg
1 Palet = 64 sacs

¿Necesitas ayuda?