Calç hidràulica natural NHL 5

Ideal per a la col·locació i el rejuntat

Major resistència mecànica respecte a morters realitzats amb calç hidràulica NHL 3,5

Transpirable i regulador de la humitat

La CALÇ HIDRÀULICA NHL5 s’elabora de forma íntegrament natural, a partir de la cocció a temperatura compresa entre els 900 i 1200 °C de pedres calcàries i sense cap mena d’additiu químic. Posteriorment es realitza un lent i cuidat procés d’hidratació de la pedra a fi d’obtenir un producte de qualitat excepcional.
GRAN PLASTICITAT I TREBALLABILITAT, AMB ELEVADA ADHERÈNCIA A LES SUPERFÍCIES. EXCEL·LENTS PROPIETATS HIDRÀULIQUES permet treballar en ambients amb HUMITAT ELEVADA. IGNÍFUG per la seva naturalesa mineral. BAIXES EMISSIONS de CO₂ EN FABRICACIÓ. NATURAL: SENSE ADDITIUS.
Obra nova, Restauració i Bioconstrucció. Maçoneria de blocs ceràmics. Col·locació de pedra natural. Col·locació i assentament de sòls rústics (rajoles de ceràmica i de pedra) en interiors i exteriors. Col·locació i assentament de teules àrabs. Recuperació del Patrimoni Històric (construccions anteriors al s. XX). Restauració de masies, esglésies, cases de camp, muralles, castells, etc. Rejuntades de pedra. Revoco a la tirolesa (1 part de calç i 3 d’aigua en volum, sense addició d’àrid).

1 Sac = 17 kg
1 Palet = 64 sacs

¿Necesitas ayuda?