Calç hidràulica natural NHL 3,5

NHL 3,5

Calç hidràulica natural

Ideal per a revestiments i esquerdejats exteriors i interiors

Facilita la transpiració de l'edifici

Especialment indicada per a la Restauració i Bioconstrucció

Calç hidràulica natural

La CALÇ HIDRÀULICA NHL3,5 s'elabora de forma íntegrament natural, a partir de la cocció a temperatura compresa entre els 900 i 1200 °C de pedres calcàries específiques i sense cap mena d'additiu químic. Posteriorment es realitza un lent i cuidat procés d'hidratació de la pedra a fi d'obtenir un producte de qualitat excepcional.

Característiques

Presentació

1 Sac = 17 kg
1 Palet = 64 sacs

Ús recomanat

Obra nova, Restauració de Patrimoni Històric i Bioconstrucció.
Esquerdejats i revestiments exteriors i interiors.
Cellers i construccions amb previsió d’humitat.
Recuperació del Patrimoni Històric (construccions anteriors al s. XX).
Restauració de masies, esglésies, cases de camp, muralles, castells, etc.
Revoco a la tirolesa (1 part de calç i 3 d’aigua en volum, sense addició d’àrid).

¿Necesitas ayuda?