Calç hidràulica natural NHL 5

NHL 5

Calç hidràulica natural

Ideal per a la col·locació i el rejuntat

Major resistència mecànica respecte a morters realitzats amb calç hidràulica NHL 3,5

Transpirable i regulador de la humitat

Cal hidráulica natural NHL5

La CALÇ HIDRÀULICA NHL5 s'elabora de forma íntegrament natural, a partir de la cocció a temperatura compresa entre els 900 i 1200 °C de pedres calcàries i sense cap mena d'additiu químic. Posteriorment es realitza un lent i cuidat procés d'hidratació de la pedra a fi d'obtenir un producte de qualitat excepcional.

Característiques

Presentació

1 Sac = 18,5 kg
1 Palet = 64 sacs

Ús recomanat

Obra nova, Restauració i Bioconstrucció.
Maçoneria de blocs ceràmics.
Col·locació de pedra natural.
Col·locació i assentament de sòls rústics (rajoles de ceràmica i de pedra) en interiors i exteriors.
Col·locació i assentament de teules àrabs.
Recuperació del Patrimoni Històric (construccions anteriors al s. XX).
Restauració de masies, esglésies, cases de camp, muralles, castells, etc.
Rejuntades de pedra.
Revoco a la tirolesa (1 part de calç i 3 d’aigua en volum, sense addició d’àrid).

¿Necesitas ayuda?