Estuc fi de calç

ESTUCAL

Estuc fi de calç CL 90-S

Estuc per a interior i exterior
d'acabat llis o remolinat

Estuc natural de
calç hidratada CL 90-S

Rendiment:
1,9 kg/m2 per mm de gruix

COM-CAL ESTUCAL és un morter premesclat en pols en base a calç hidratada (CL 90-S) com a lligant, puzolana fina natural, corba d'àrids optimitzada per obtenir un acabat fi i sense retracció, additius seleccionats que li confereixen un major temps obert, millor treballabilitat, més adherència i hidrofugació. Proporcionant un acabat decoratiu molt natural, impermeable a l'aigua de pluja, de gran qualitat estètica de l'edifici: a façanes i paraments interiors.

Característiques

Presentació

Producte en pols
Color: Blanc

1 Sac = 20 kg
1 Palet = 48 sacs

Maneres d'aplicació

Suports previs

Recurso 4
  1. COM-CAL BASE
    COM-CAL RESTAURA
    COM-CAL ADHERECAL
  2. ESTUCAL
¿Necesitas ayuda?