Estuc fi de calç en pasta

ALBARIUM

Estuc fi de calç en pasta

Revestiment decoratiu per interiors en alta decoració

Producte 100% natural compost de calç aèria CL90

Rendiment:
6 kg/m2 per 3 mm de gruix

L'ESTUC ALBÁRIUM COM-CAL pot aplicar-se sobre qualsevol superfície rugosa i absorbent no hidrofugada on es vulgui obtenir un estuc de calç d'alta qualitat, és recomanable aplicar-lo sobre una capa base (o capa de regularització) de morter de calç Hidràulica tipus morter NHL 3,5 tipus COM-CAL RESTAURA.
És imprescindible aplicar l'ESTUC ALBÁRIUM COM-CAL sobre paraments amb planimetria completament uniforme, no aplicant un gruix superior a 3 mm de capa.

Característiques

Mode d'ús

Aplicacions

¿Necesitas ayuda?