Estuc fi de calç en pasta

L’ESTUC ALBÁRIUM COM-CAL pot aplicar-se sobre qualsevol superfície rugosa i absorbent no hidrofugada on es vulgui obtenir un estuc de calç d’alta qualitat, és recomanable aplicar-lo sobre una capa base (o capa de regularització) de morter de calç Hidràulica tipus morter NHL 3,5 tipus COM-CAL RESTAURA. És imprescindible aplicar l’ESTUC ALBÁRIUM COM-CAL sobre paraments amb planimetria completament uniforme, no aplicant un gruix superior a 3 mm de capa.
TRANSPIRABLE I REGULADOR DE LA HUMITAT gràcies a la seva permeabilitat al vapor d’aigua. PURIFICA L’AMBIENT absorbeix CO2 en l’enduriment. FÀCILMENT TREBALLABLE. ACABAT D’ALTA QUALITAT.
Amb planimetria. Porosa. Rugosa. No hidròfuga.
1 Pot= 24 kg
¿Necesitas ayuda?