Morter i estuc de calç en pasta

morter estuco de calç en pasta
Els MORTERS I ESTUCS TRADICIONALS COM-CAL estan especialment indicats per a l’execució d’acabats de façana i restauració de construccions històriques catalogades del nostre patrimoni, així com qualsevol intervenció de rehabilitació i fins i tot obra nova convencional. Aquesta s’obté mitjançant el seu curat i repòs de més de 6 mesos, després de l’apagat de la calç la puresa de la qual és superior al 95% CaO.
TRANSPIRABLE I REGULADOR DE LA HUMITAT gràcies a la seva permeabilitat al vapor d’aigua. PURIFICA L’AMBIENT absorbeix CO2 en l’enduriment. PRODUCTE A MIDA SEGONS L’ACABAT DESITJAT. IDEAL PER A TREBALLS ARTÍSTICS (esgrafiats, reixats, etc.), imitacions de pedra, estucs al foc, elements ornamentals.
Porosa. Rugosa. No hidròfuga.
1 Pot = 24 kg
¿Necesitas ayuda?