Pasta de calç natural

COM-CAL CALÇ AÈRIA és un producte 100% natural elaborat en les nostres instal·lacions, compost bàsicament de calç aèria natural CL90 (classificada segons UNE EN 459-1:2001) i aigua amb una puresa >98%. També denominada calç grassa o magra. No conté additius, sals solubles, ni àrids. Es comercialitza en tonalitat natural (blanc) o pot ser pigmentada amb l’addició de pigments d’origen natural (habitualment òxids de ferro, crom o cobalt), que barrejats adequadament proporcionen el color desitjat. COM-CAL ofereix als seus clients un servei a mesura de pigmentació de la pasta de calç.
TRANSPIRABLE I REGULADOR DE LA HUMITAT gràcies a la seva permeabilitat al vapor d’aigua. PURIFICA L’AMBIENT absorbeix CO2 en l’enduriment. INODORA ja que és lliure d’additius orgànics tòxics. EXCEL·LENT TREBALLABILITAT: gran elasticitat, plasticitat i mal·leabilitat.
Porosa. Rugosa. No hidròfuga.
1 Pot = 20 kg
¿Necesitas ayuda?