Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Per què utilitzar calç a la construcció?

Si volem construccions amb un impacte mediambiental baix i amb un impacte positiu per la salut de les persones la calç és un dels materials indispensables.

Per fer-nos una idea d’aquest impacte. Una obra construïda amb calç emet menys de la meitat de CO2 que una obra construïda amb ciment. A més la cocció de la nostra calç està feta amb biomassa. Per altra banda en el seu procés de carbonatació captura part de CO2.

El gran enemic de la construcció és la humitat i les sals que van relacionades amb ella. La humitat per capil·laritat és un fet que ha existit sempre, però degut a l’aplicació de materials no transpirables com les pintures plàstiques, els ciments i ciments sintètics entre altres, aquestes humitats no han pogut sortir i s’han acumulat als murs de les nostres cases mostrant-se com a taques d’humitat, aparició de fongs, desplaques de morter i/o fent saltar la pintura.

 

Totes aquestes patologies i amb tanta freqüència són problemes moderns, ja que abans tots els materials transpiraven i es ventilava adeqüadement. És per això que la solució de molts d’aquests problemes és l’aplicació de revestiments de calç que permeten transpirar les humitats que pujen per capilaritat.

La calç gràcies a la transpirabilitat, la poca manipulació que requereix la fan un material natural per excel·lència, que ha predominat al llarg de la història per tot el món, especialment en el mediterrani.

Les propietats antifungíques amb les que s’ha aplicat, han tenyit de blanc la costa mediterrània des de Grècia fins a Andalusia, on s’encalaven les façanes.

Quins són els beneficis de la calç?

El gran benefici de la calç és la seva transpirabilitat i higroscopicitat. Les dues propietats estan relacionades amb la regulació de la humitat.

Un mur revestit amb calç permet el pas del vapor d’aigua i permet enlloc de generar taques d’humitat, aquesta surt en forma de vapor d’aigua progressivament a l’exterior del mur. És per això que en zones d’humitat és molt necessari comptar amb la calç com un dels materials principals dels nostres edificis.

La higroscopicitat és la propietat d’alguns materials de regular la humitat ambient. Quan hi ha un excés d’humitat la capturen al seu interior i un cop la humitat ambient té un dèficit d’humitat el mateix material l’expulsa. D’aquesta manera es manté un equilibri constant la humitat de l’estança.

D’on prové la calç de COM-CAL?

La calç de COM-CAL és calç amb una puresa acreditada del 98%. Tot i així com que no hi ha una etiqueta per tanta puresa, el màxim que es pot etiquetar és sobre CL90 = 90%. Aquesta calç prové del Garraf i la Segarra, ambdues localitzacions a menys de 200km, així que és un producte que es considera de km0.

On puc trobar els vostres productes?

Podeu trobar els nostres productes a qualsevol dels nostres punts de venda que trobaràs clicant a continuació el següent enllaç, per poder escollir la que més et convingui.

Morters

Quin morter necessito?

Si has de fer un arrebossat de fons per després aplicar un acabat i el suport que tens és ceràmic o porós.

Si has de fer rejuntat de pedra/maó i/o has de pujar paret. També es pot utilitzar per arrebossar.

Si has de fer un SATE o necessites un morter més resistent a l’aigua.

Si ja tens una capa de fons/arrebossat de calç i vols fer un acabat fi remolinejat o planxat/lliscat.

Quina diferència hi ha entre Restaura i Base?

Els dos morters són NHL, és a dir, són calç hidràuliques naturals. El RESTAURA és un morter de calç hidràulica NHL3,5 i el BASE NHL5, cosa que fa el BASE més resistent que el RESTAURA. Per aquest motiu el BASE està aconsellat per rejuntar i pujar murs.

Una altra diferència més estètica és que el BASE és un morter amb un pigment natural amb un to final de color ocre suau que el fa molt atractiu fins i tot com acabat final. Mentre que el color del RESTAURA és un color blanc trencat a gris.

Com consolidar revestiments petris: morters, pedra, rejuntats…?

En espais interiors sense exposició a la llum solar/raigs UV(UltraVioleta):

 1. Sanejar bé amb un raspall, tot el què hagi de caure, que caigui.
 2. Colofonia, aplicada a pinzell/brotxa fins a que el parament quedi consolidat, comprovar després de cada capa si es necessita una següent capa. Si s’aplica un excés de producte pot quedar un acabat brillant.

En espais exteriors i interiors amb exposició a la llum solar/raigs UV(UltraVioleta):

 1. Sanejar bé amb un raspall, tot el què hagi de caure, que caigui.
 2. Solidus – consolidant de silicat.

Estucs

Quina diferència hi ha entre l’Albàrium i el Deco?

L’Albàrium és un estuc pensat per superfícies poroses i transpirables com parets ceràmiques, de guix, morter de calç, morter d’argila… L’Albàrium únicament fa un ancoratge mecànic, no té cap resina associada.

El Deco per contra el pots arribar a posar sobre superfícies no poroses com el cartró-guix (Pladur/Fermacell…). Quan es col·loca el Deco sobre aquestes superfícies és important aplicar prèviament l’Adherefix que donarà rugositat al suport i així el rendiment del Deco i l’aplicació serà major i més fàcil. Un dels altres avantatges del Deco és la seva duresa en intempèrie, i especialment per zones més compromeses com banys i cuines. El Deco gràcies a un petit percentatge de resina li permet addherir-se tant mecànicament com químicament.

Quina és la diferència entre un morter Tradicional i un Estucal?

El morter Tradicional és una calç aèria, calç en pasta, calç magra… reposada en bassa durant 6 mesos, pigmentada (si es desitja) i barrejada amb un àrid seleccionat. És la manera com es feien els morters antigament i com es fa avui dia per restaurar les diferents obres de patrimoni que ens trobem dia a dia. Una de les propietats de la calç aèria del Tradicional sense pigmentar és la seva blancor tant pura i característica. Es serveix en pots.

L’Estucal és el què es coneix per calç hidratada. Rep aquest nom ja que no s’ha submergit la calç viva, sinó que se li ha aplicat la humitat justa per convertir l’òxid en hidròxid.

Una de les grans qualitats de l’Estucal és el seu format, ja que es serveix en sacs i això el fa més pràctic alhora del transport i més familiar per molts aplicadors que no estan acosumats a treballar amb calç aèria/calç en pasta. Per altra banda el seu elevat rendiment i a l’estar hidrofugat en massa el fa ideal per façanes però també per interiors.

Al tractar-se d’una calç hidràulica, no té la blancor pura com la calç en pasta, cosa que la fa atractiva pel seu blanc trencat. Però si es busca un blanc totalment pur només el trobarem a la calç aèria de l’Albàrium, el Tradicional o el Deco en blanc.

Quin material necesito per fer un estuc?

Si vols fer un estuc blanc per interior el més recomanable és l’Albàrium.
Si vols fer un estuc blanc trencat per interior o exterior el més recomanable és l’Estucal.
Si vols fe run estuc sobre pladur o per una zona humida el més recomanable en aquest cas serà el DECO.
Si és un estuc per una obra de patrimoni, necessitaràs el Tradicional.

Com protegir un estuc blanc?

Pels estucs blancs és molt recomanable el sabó de coco, ja que ajudar a mantenir la blancor de l’estuc i donar-li un tacte i protecció molt sedosa.
En cas de tenir un estuc blanc exposat a l’aigua és recomanable utilitzar el PROTECT que és un vernís a l’aigua capaç de resistir l’aigua i garantirà una llarga vida del parament.

Com protegir un estuc de color?

Pels estucs de color és recomanable el sabó natural que ajudarà a realçar el color alhora que el protegeix i li aporta una textura sedosa.
En cas de tenir un estuc de color exposat a l’aigua és recomanable utilitzar el PROTECT que és un vernís a l’aigua capaç de resistir l’aigua i garantirà una llarga vida del parament.

Pintures

Sobre quins suports puc aplicar pintura de calç?

Sobre parets interiors (pintura de calç interior) i exteriors (pintura de calç exterior). Aquestes parets hauran de ser materials porosos i  transpirables com: ceràmica, totxo, maó, morter de calç, morter d’argila…

També es pot aplicar sobre pintura plàstica existent, sobre pedra i sobre cartró guix (Pladur, Fermacell…) però no s’aprofitarà l’avantatge de la transpirabilitat.
Sobre parets de cartró guix (Pladur, Fermacell…) es pot aplicar pintura de calç si prèviament s’aplica una imprimació: com Soliprim de KEIM.

Sobre cartró-guix (Pladur/Fermacell…) quina pintura és més recomanable?

La RESPIRA que és una pintura acrílica ecològica ens aporta una pintura amb un molt baix impacte ambiental amb alt rendiment i per tant baix consums.

La pintura de calç es podria adherir sobre un cartró guix es pot aplicar pintura de calç si prèviament s’aplica una imprimació: com Soliprim de KEIM. Degut a la naturalesa de la pintura de calç sobre parets amb sistema de plaques de cartró guix hi ha diferents absorcions: placa, encintat i emmassillat.

Sobre una pintura plàstica existent es pot aplicar pintura de calç?

Es pot aplicar sense problema, ja que hi haurà suficient adherència. La qüestió és que no hi haurà transpirabilitat degut a la pintura plàstica existent que farà de barrera perquè la paret puguir respirar.

És recomanable decapar o polir la pintura prèvia per així obrir el poro de la pintura plàstica i així generar punts de transpirabilitat.

Quines diferències hi ha entre una pintura de calç i una pintura acrílica ecològica com la Respira?

 1. La pintura de calç COM-CAL és transpirable.
 2. La pintura de calç COM-CAL és mineral i natural.
 3. La pintura de calç COM-CAL té el certificat de Compostos Orgànics Volàtils COV A+.
 4. La pintura RESPIRA és netejable amb fregament humid, mentre que la pintura de Calç no és recomanable fer-ho.
 5. Les dues pintures tant la de calç com la Respira són pintures pensades amb molt pocs additius i que aquests siguin el més respectuosos possibles amb el medi ambient i la salut humana. És per això que estem en constant millora de les pintures per reduir els seus components i millorar-los. Actualment la pintura de calç està per sota del 5% d’additius, la Respira al 15% i una pintura plàstica convencional està entre el 30-50%.

Quina diferència hi ha entre la pintura de calç interior i l’exterior?

La única diferència és que la pintura exterior conté un hidrofugant per fer resistent la pintura a la intempèrie. Mentre que la pintura interior al no necessitar-lo hem preferit treure’l per reduir la quantitat d’additius associats en els ambients interiors seguint la filosofia de COM-CAL que busca uns espais saludables i sense o amb baix impacte al medi ambient.

SATE

Amb quins aïllaments es pot fer un SATE transpirable amb COM-CAL?

Nosaltres treballem amb tres aïllaments: suro natural expandit, fibra de fusta i llana de roca.
Cadascun té propietats diferents dels altres que els permeten fer molt competitius.

Quin estalvi energètic puc aconseguir amb un SATE?

Tot i que dependrà de cada cas: gruix d’aïllament, material d’aïllament, consums previs, ubicació de l’edifici. Es calcula que s’aconsegueix un estalvi energètic del 20% com a mínim, complint exigències del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació)

Què vol dir SATE?

SATE és l’acrònim per Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior. És un Sistema estanderitzat en la seva col·locació tot i que té diferents variants, segons els fabricants i aplicadors.

Per què SATE/Aïllament per l’Exterior i no aïllar per l’interior?

El SATE té grans avantatges envers un aïllament per l’interior:

 1. Es protegeix tot l’edifici de les inclemències del temps. Això suposa evitar els ponts tèrmics. Per tant punts que poden ocasionar desperfectes en l’edifici de tot tipus de més i menys gravetat. És l’opció més eficient ja que abrigues tot l’edifici.
 2. L’aïllament interior provoca que el punt de condensació es trobi just entre el mur exterior i l’aïllament interior, provocant problemes per condensació com humitats amb tot el que comporta: fongs, desperfecets, etc…
¿Necesitas ayuda?