Morter d’adherència NHL5

ADHERECAL

Morter d'adherència NHL5

Morter per a la col·locació de panells aïllants en els SATE (Sistemes d'aïllament tèrmic exterior)

Per a la regularització de paraments verticals en rehabilitació

Rendiment:
1,6 kg/m2 per mm de gruix

COM-CAL ADHERECAL és un morter d'adhesió prebarrejat en pols sobre la base de calç hidràulica natural (NHL5) com lligant, putzolana fina natural, corba d'àrids optimitzada i additius seleccionats que li confereixen un major temps obert en l'aplicació i gran adherència al suport. Ideal per a treballs de reforç, regularització i especialment recomanats per a l'adhesió de plaques aïllants (llana de roca, suro, fibra de fusta, etc.) de sistemes SATE.

Característiques

Presentació

1 Sac = 21 kg
1 Palet = 48 sacs

Mode d'ús

Aplicacions

¿Necesitas ayuda?