Morter d’adherència NHL5

COM-CAL ADHERECAL és un morter d’adhesió prebarrejat en pols sobre la base de calç hidràulica natural (NHL5) com lligant, putzolana fina natural, corba d’àrids optimitzada i additius seleccionats que li confereixen un major temps obert en l’aplicació i gran adherència al suport. Ideal per a treballs de reforç, regularització i especialment recomanats per a l’adhesió de plaques aïllants (llana de roca, suro, fibra de fusta, etc.) de sistemes SATE.
TRANSPIRABLE I REGULADOR DE LA HUMITAT gràcies a la seva permeabilitat al vapor d’aigua. ACABAT LLIS SENSE RETRACCIÓ NI FISSURACIÓ. APTE PER A QUALSEVOL PANELL AÏLLANT.
Paret de fàbrica. Morters de calç. Paraments de poca o dubtosa adherència.
1 Sac = 21 kg 1 Palet = 48 sacs
¿Necesitas ayuda?