Morter sec transpirable mineral de calç per aplicació en treballs d’obra. COM-CAL BASE està dissenyat per a ser utilitzat en una construcció més natural i saludable en elements exteriors i interiors per a l’execució i reparació de murs de fàbrica, per la rejuntada de maçoneria de pedra natural i maó rústic i per a la col·locació i assentament de teules.
TRANSPIRABLE I REGULADOR DE LA HUMITAT gràcies a la seva permeabilitat al vapor d’aigua. PURIFICA L’AMBIENT absorbeix CO2 en l’enduriment. FÀCILMENT TREBALLABLE. Elevat temps obert. BONES RESISTÈNCIES MECÀNIQUES.
Murs de fàbrica de maó. Col·locació de pedra i teules. Per rejuntar.
1 Sac = 23 kg 1 Palet = 48 sacs
¿Necesitas ayuda?