Morter de calç per humitats

COM-CAL HUMICAL és un morter macroporós deshumidificant per arrebossat destinat per resistir l’atac per sals, minimitzar l’ascens d’aigua per capil·laritat i extreure cap a l’exterior la part d’humitat que absorbeix el mur des de l’interior. La humitat passa a través d’una xarxa de capil·lars, que acull els eventuals vidres de sal a l’interior. Els vidres tenen prou espai per créixer dins de la xarxa de porus, allargant notablement la vida útil de la solució. COM-CAL HUMICAL és també resistent als sulfats, impermeable a l’aigua de pluja i té una elevada permeabilitat al vapor d’aigua, per la qual cosa retarda l’aparició de taques i sals.
TRANSPIRABLE I REGULADOR DE LA HUMITAT gràcies a la seva permeabilitat al vapor d’aigua. IMPERMEABLE a l’aigua de pluja. INODOR ja que és lliure d’additius orgànics tòxics. MOLT BONA ADHERÈNCIA i COMPATIBLE A SUPORTS HABITUALS en construcció, excepte el guix. ASÈPTIC (antimicrobià natural) a causa de la seva alcalinitat és resistent a la proliferació de fongs i algues, fins que finalitza el procés de carbonatació. NET no genera electricitat estàtica, per la qual cosa no atreu ni reté la pols. IGNÍFUG per la seva naturalesa mineral.
Ceràmica. Tàpia. Pedra.
1 Sac = 20 kg 1 Palet = 48 sacs
¿Necesitas ayuda?