Pasta de calç natural

CALÇ AÈRIA

Pasta de calç natural

S'obté mitjançant el seu curat i repòs de més de 6 mesos

Aquesta calç aèria natural en pasta CL90 no conté additius ni sals solubles

El rendiment d'aquest producte dependrà de l'eina d'aplicació, la rugositat del suport i del gruix de capa.
A raó de 2 kg/m2 per mm de capa en la base i de 0,5 kg/m2 per mm de capa en l'acabat.

COM-CAL CALÇ AÈRIA és un producte 100% natural elaborat en les nostres instal·lacions, compost bàsicament de calç aèria natural CL90 (classificada segons UNE EN 459-1:2001) i aigua amb una puresa >98%. També denominada calç grassa o magra. No conté additius, sals solubles, ni àrids. Es comercialitza en tonalitat natural (blanc) o pot ser pigmentada amb l'addició de pigments d'origen natural (habitualment òxids de ferro, crom o cobalt), que barrejats adequadament proporcionen el color desitjat. COM-CAL ofereix als seus clients un servei a mesura de pigmentació de la pasta de calç.

Característiques

Mode d'ús

Aplicacions

¿Necesitas ayuda?