Proteccions per a estucs

Protegeix la superfície on s'ha aplicat el producte aportant hidrofugació al parament, tacte suau sedós i duresa superficial augmentat les resistències mecàniques. Allarga la vida de l'estuc sense afectar la seva transpirabilitat.

Aspecte visual brillant
Aspecte visual mat color
Aspecte visual mat blanc
Vernís base aigua per a la protecció de paraments i decoració amb micromorter o aplicacions similars. Ús interior i exterior. Aporta impermeabilitat al suport.
És un consolidant natural transpirable a base de resina de pi, indicat per a la consolidació de pedra natural i altres materials porosos. Ús per a interior.
Solució hidrofugant transpirable, per al tractament de maó caravista, morter, formigó prefabricat, pedra natural i qualsevol substrat porós.
Pont d’adherència. Afavoreix l’ancoratge per a posteriors revestiments.
¿Necesitas ayuda?