Restauració de Patrimoni

Intervenció estàndard de façana

FASE CONSTRUCTIVA / REHABILITACIÓ DE FAÇANA

FASE 0.

Repicat i sanejat del parament (parcial o total)

FASE 1 / REGULARITZACIÓ DEL PARAMENT

Humitejar el parament abans d’aplicar el morter de regularització COM-CAL RESTAURA.
Remolinejar i deixar els mil·límetres de marge per a l’estuc.
Consum: 15 kg/m2 per cm de gruix.

FASE 2 / APLICACIÓ DE L'ESTUC DE CALÇ EN PASTA

Humitejar el suport de COM-CAL RESTAURA i aplicar COM-CAL TRADICIONAL estuc de calç en pasta (en funció de l’acabat desitjat).
Remolinejar amb remolinador rígid (acabat remolinat).
Remolinejar amb remolinador rígid i planxar amb plana (acabat planxat).
Consum: 1,5-2 kg/m2 per cada mm de gruix.

FASE 3 / PROTECCIÓ DE L'ESTUC RECOMANAT

Les façanes acolorides, necessiten d’una protecció addicional enfront de l’aigua i la pluja àcida, la veladura mineral hidròfuga de silicat, que a més ajudarà a igualar el color del parament.

Compartir:

¿Necesitas ayuda?