Solució per SATE

Sistema d'aïllament tèrmic exterior

FASE CONSTRUCTIVA / SISTEMA D'AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR

FASE 0.

Preparació del suport i col·locació del perfil d’arrencada.

FASE 1 / EXECUCIÓ DE LA CAPA D'ADHERÈNCIA.

Humitejar el parament abans d’aplicar el morter COM-CAL ADHERECAL per a una capa d’adherència.
Consum: 5-6 kg/m² per a 4 mm de gruix.

FASE 2 / COL·LOCACIÓ DE PANELLS.

Preparació i aplicació del morter COM-CAL ADHERECAL sobre la superfície neta de l’aïllament.

FASE 3 / FIXACIÓ I PERFILERIA

FASE 4 / MORTER ADHERECAL I MALLA DE REFORÇ

Preparació de la capa base amb COM-CAL ADHERECAL i malla de reforç.

FASE 5 / ACABAT FINAL

Compartir:

¿Necesitas ayuda?